ชื่ออุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

การบริการ

  การบริการ             

            เวลาเปิดทำการ 08.00 น.-17.00 น.

  อัตราค่าธรรมเนียมเข้าชม

           ผู้มีสัญชาติไทย        คันละ 20.- บาท
           รถยนต์                  คันละ 50.- บาท
           รถสามล้อเครื่อง       คันละ 30.- บาท
           รถจักรยานยนต์       คันละ 20.- บาท
           รถจักรยาน             คันละ 10.- บาท

  Admission Fee Foreign

           visitors:                 100.-฿
           Car:                        50.-฿
           Motor Tricycle:         30.-฿
           Motorcycle:              20.-฿
           Bicycle:                   10.-฿