แหล่งโบราณคดีภาพเขียนสีผาแต้ม

          โบราณสถานภาพเขียนสีผาแต้ม ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติผาแต้ม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี บนภูผาขาม  ลักษณะเป็นหน้าผาเลียบแม่น้ำโขง ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน กลุ่มภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์บริเวณคอกหิน  ผาแต้ม  ผาหมอน และผาหมอนน้อย ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี  พื้นที่โบราณสถานประมาณ ๕๗๕ ไร่ ในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ ๙๙ ตอนที่ ๑๓๐  เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๒๕